Frivillig

UKA og UKEfølelsen


Annenhver høst arrangeres UKA av rundt 1700 frivillige som jobber for at alle som deltar på festivalen skal få oppleve den beryktede UKEfølelsen. Selve festivalen varer i tre og en halv uke, men veien til selve festivalen er felles for alle de frivillige.

Det er seks opptak til UKA. UKEsjefen velges allerede cirka halvannet år før den aktuelle UKE, og tar deretter opp sitt styre kort tid etter. UKEstyret tar så opp sine gjengsjefer og nestledere, som i neste opptak tar opp sine gjengstyrer, som så tar opp nye UKEfunker i sine gjenger.

Er du giret på å delta i skapeprosessen til Norges største kulturfestival? Les mer her.


Seksjonene


Kontakt

Kontaktinformasjon


Reservasjoner G-helg og H-helg

pakketilbud@uka.no

Booking (konserter)

booking@uka.no

Billetter

Kundestøtte for billettkjøp

UKEsjef

Julian Mæhlen

ukesjef@uka.no

992 15 971


Adminsjef

Andreas Berg

adminsjef@uka.no

992 15 973


Ansvar for internkommunikasjon, IT, rekruttering og velferd for frivillige

Kultursjef

Agnete Djupvik

kultursjef@uka.no

992 15 978


Ansvar for UKErevyen og øvrige kulturarrangementer på Studentersamfundet under UKA

PR-sjef

Frida Nilsen

promoteringssjef@uka.no

992 15 977


Ansvar for samarbeidspartnere og markedsføring av UKA

Arenasjef

Nora Elisabeth Seland

arenasjef@uka.no

992 15 974


Ansvar for arrangementer, drift og sikkerhet i Dødens dal

Hussjef

Julie Nymo

hussjef@uka.no

992 15 975


Ansvar for drift og sikkerhet av Studentersamfundet under UKA

Økonomisjef

Simen Vestad

okonomisjef@uka.no

992 15 972


Ansvar for budsjett og regnskap, billettløsninger og betalingssystemer