Søk UKA

Bildet viser en oversikt over seksjoner og gjenger i UKA.

Annethvert år arrangeres Norges største kulturfestival i Trondheim. I tre og en halv uke er det UKA som regjerer, og hele byen kommer til å kjenne på UKEfølelsen.

Alle intervjuer vil foreløpig bli holdt digitalt. Alle intervjuene er også fordelt, invitasjon til digitalt intervju kommer fortløpende.

Neste opptak starter i januar 2021!