Søk UKA

UKA-21 har opptak!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige? Hopp i det, og søk nå! Du kan søke inntil tre stillinger.

Hvis du lurer på noe og har lyst til å snakke med noen som er med i UKA, så kan du kontakte opptaksansvarlig på opptak@uka.no. Så vil du bli kontaktet av en UKEfunk så fort vi kan. Vi gleder oss til å snakke med deg! Vi vil ikke stå på stand gjennom søknadsperioden grunnet koronapandemien. Fristen for å søke er søndag 31. januar klokken 23:59. Følg med på Facebook og Instagram for oppdateringer. I tråd med retningslinjer for smittevern, vil alle intervjuer bli holdt digitalt.

UKA-21 is recruiting!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 2000 volunteers? Jump into it, and apply now! You can apply to maximum three positions. Do you have a question for us contact us at opptak@uka.no. You will find english descriptions after you've navigated to one of the groups below. The application deadline is Sunday, January 31 at 11:59 pm. Follow us on Facebook and Instagram for updates. In accordance with the guidelines for infection reduction, all interviews will be digital.