Søk UKA

UKA-19 har opptak! Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Hopp i det, og søk nå! Det vil bli arrangert et infomøte tirsdag 20. august 16:15 på Studentersamfundet. Her kan du få mer informasjon om UKA, og du får mulighet til å mingle med gjengene som har opptak. Fristen for å søke er mandag 26. august klokken 23:59. Følg med på Facebook og Instagram for oppdateringer.

English version //

UKA-19 is recruiting!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Jump into it, and apply now! You will find english descriptions after you've navigated to one of the groups below. The application deadline is Monday, August 26 at 11:59 pm. Follow us on Facebook and Instagram for updates.