Søk UKA

Vertskapet Dødens dal

Det er Vertskapet dødens dal som skal sikre en hyggelig og trygg opplevelse for de besøkende under UKAs største arrangementer. Som en del av Vertskapet Dødens dal vil du kunne bidra til planlegging av driften i Dødens dal under UKA, og få muligheten til å samarbeide med andre gjenger på tvers av seksjonene. Som frivillig i Vertskapet Dødens dal vil du bli en del av en av de største gjengene i UKA og bli kjent mange nye mennesker.

// English version:

Crowd Management Dødens dal will ensure a pleasant and safe experience for the visitors during UKAs largest events. As part of the Crowd Management Dødens dal, you will be able to contribute to the planning of the running in Dødens dal during UKA, and get the opportunity to cooperate with other gangs across the different sections. As volunteer in Crowd Management Dødens dal, you will take part in one of the largest gangs in UKA and get to meet many new people.

Verter // Hosts (70 stk.)

Som vert i Vertskapet Dødens dal tar du del i en av UKAs største gjenger. Under UKA vil du være i Dødens dal for å ivareta sikkerheten og de besøkende under UKAs største arrangementer. Arbeidet gir deg god innsikt i hvordan festivalen drives. Du må være engasjert, inkluderende og ansvarsfull. Vi søker personer som kan være med å skape magiske øyeblikk for både publikum og de frivillige.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

As a host in Vertskapet Dødens dal, you will be a part of one of the largest gangs in UKA. During UKA, you will work in Dødens dal during the largest events to make sure all the visitors are safe and have a pleasant time. This will give you great insight in how the festival is conducted. We want people who are willing to create magical moments for both the audience and the volunteers, so if you are a committed, inclusibe and responsible person, this is the job for you!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Enok Liland
Personalansvarlig, Vertskapet Dødens dal, UKA-19
Epost: vertskapet-dd-personal@uka.no
Tlf.: +47 936 26 258
UKA.no – Magiske øyeblikk

Omsorgsfunk // Caregiver (7 stk.)

Som omsorgsfunk vil du ha en veldig sosial og hyggelig jobb. Under UKA vil du assistere medicer med å ta vare på besøkende i Dødens dal. Du bør være nysgjerrig i andre mennesker og ha medmenneskelighet. Vi ønsker deg som er engasjert, ansvarlig og som viser omsorg for andre. Som omsorgsfunk får du være med i den tette og sammensveisede medicgruppen, samtidig som du vil bli kjent med folk fra hele Vertskapet Dødens dal.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

As a Caregiver you will have a very socially engaging and enjoyable job. During UKA you will assist the medics with taking care of the visitors in Dødens dal. If you are compassionate, and interested in talking to new people as well as a committed, responsible and a caring person, this is very much the job for you! As a Caregiver, you get to join the cozy and welded medic group, while getting to know new people from the whole section Vertskapet Dødens dal.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Nikoline Glad Rangnes
Førstehjelpsansvarlig, Vertskapet Dødens dal, UKA-19
E-post: vertskapet-dd-forstehjelpsansvarlig@uka.no
Tlf.: +47 418 57 625
UKA.no – Magiske øyeblikk