Søk UKA

Vertskapet Dødens dal

Det er Vertskapet dødens dal som skal sikre en hyggelig og trygg opplevelse for de besøkende under UKAs største arrangementer. Som en del av Vertskapet Dødens dal vil du kunne bidra til planlegging av driften i Dødens dal under UKA, og få muligheten til å samarbeide med andre gjenger på tvers av seksjonene. Som frivillig i Vertskapet Dødens dal vil du bli en del av en av de største gjengene i UKA og bli kjent mange nye mennesker.

// English version:

Crowd Management Dødens dal will ensure a pleasant and safe experience for the visitors during UKAs largest events. As part of the Crowd Management Dødens dal, you will be able to contribute to the planning of the running in Dødens dal during UKA, and get the opportunity to cooperate with other gangs across the different sections. As volunteer in Crowd Management Dødens dal, you will take part in one of the largest gangs in UKA and get to meet many new people.