Søk UKA

Velferd

Velferden er gjengen som skal sørge for at alle UKEfunker trives på jobb både før, under og etter UKA. Vi skal ordne med mange forskjellige tilbud, slik at UKEfunkene blir tatt godt vare på og ellers har det bra på jobb. Disse innebærer servering av jobbmat, sosiale arrangementer og avlastende tilbud som massasje og transport.

// English version

Welfare are the people who will ensure that all UKEfunks thrive at work both before, during and after UKA. We are going to arrange a lot of different activities so that the UKEfunks are taken good care of and otherwise have a good working environment. These include serving food at work, social events and relaxing offers such as massage and transportation.