Søk UKA

Velferd

Velferden er gjengen som skal sørge for at alle UKEfunker trives på jobb både før, under og etter UKA. Vi skal ordne med mange forskjellige tilbud, slik at UKEfunkene blir tatt godt vare på og ellers har det bra på jobb. Disse innebærer servering av jobbmat, sosiale arrangementer og avlastende tilbud som massasje og transport.

// English version

Welfare are the people who will ensure that all UKEfunks thrive at work both before, during and after UKA. We are going to arrange a lot of different activities so that the UKEfunks are taken good care of and otherwise have a good working environment. These include serving food at work, social events and relaxing offers such as massage and transportation.

HEJfunk // HEJfunctionary (6 stk.)

Som HEJfunk vil din arbeidsoppgave være å kjøre UKEfunker som jobber på nattestid trygt hjem. Vi søker deg som er selvstendig, utadvendt, og glad i å kjøre bil. Med andre ord passer dette utmerket for deg som er nattugle. Til denne stillingen vil det være et krav at du har førerkort, og at du føler deg komfortabel med å kjøre en 9-seter.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a HEJfunctionary, your job will be to drive safely home the volunteers that are working at night. We are looking for someone that are independent, outgoing and love to drive. In other words, this is great for those who consider themselves nightowls. For this position it will be a requirement that you have a driver's license, and that you feel comfortable driving a larger car.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Sara Øverland
personalassistent, Velferd, UKA-19
E-post: sarasov@uka.no
Tlf.: +47 941 32 250
UKA.no – Magiske øyeblikk

UKEmassør // UKEmasseur (12 stk.)

Som UKEmassør vil du jobbe for UKEmassasjen, hvor de frivillige kan få avkoble arbeidsdagen med litt massasje. Du vil få god opplæring om massering og teknikker av profesjonelle massører. Det er ingen krav om forkunnskaper. Vi søker deg som liker å jobbe med hendene og har en god dose stå-på-vilje! Det er viktig at du er komfortabel med de fysisk krevende arbeidsoppgaven UKEmassasjen krever, og er motivert for å lære. Vi gleder oss til å snakke med deg!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As an UKEmasseur, you are going to work for the UKEmassage. Here, the volunteers can relax after work with a little massage. You will receive good training on massage and techniques by professional massage therapists. There is no requirement of prior knowledge. We are looking for people who like to work with their hands and have a good dose of stand-at will! It is important that you are comfortable with the physically demanding work task the UKEmassage requires, and are motivated to learn. We look forward to talking to you!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Kari Saxhaug
Massasjeansvarlig, Velferd, UKA-19
E-post: karids@uka.no
Tlf.: +47 458 62 227
UKA.no – Magiske øyeblikk

Hyggefunk // Welfare functionary ( 28 stk.)

Som Hyggefunk vil du passe på at alle frivillige under UKA får det hyggelig på jobb, både i Dødens Dal og på Samfundet. Dette gjør vi ved å organisere forskjellige goder, slik som jobbmat og aktiviteter man kan koble av med, og såklart masse kaffe! Du vil komme i kontakt med mange av de ulike gjengene i UKA og alltid være der det skjer. Vi søker deg som er kreativ, har en god dose pågangsmot og liker å møte nye mennesker. Vi gleder oss til å snakke med deg!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a Welfare functionary, you will make sure that all volunteers at UKA are having a good time at work, both in Dødens Dal and at Samfundet. We do this by organizing various benefits, such as food at work and activities to relax, and of course lots of coffee! You will get in touch with many of the different volunteers at UKA and always be where there is action. We are looking for you who are creative, have a good dose of determination and like to meet new people. We look forward to talking to you!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Daniel Ekerhovd
Personalansvarlig, Velferd, UKA-19
E-post: velferd-personal@uka.no
Tlf.: +47 948 65 253
UKA.no – Magiske øyeblikk

Massasjeassistent // Massage assistant (1 stk.)

UKEmassasjen er et tilbud til UKAs frivillige. Vi leter etter en massasjeassistent som skal assistere massasjeansvarlig med blant annet timebestillingene og sosiale sammenkomster innad i UKEmassasjen. Her kreves det ingen forkunnskaper, så lenge du er læringsvillig, kreativ og positiv. Vi søker deg som er strukturert, fleksibel og glad i å jobbe med mennesker. Vi gleder oss til å snakke med deg!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

The UKEmassage is an activity for UKAs volunteers. We are looking for a massage assistant to assist the massage manager with, among other things, the appointments and social gatherings within the UKEmassage. Here, no prior knowledge is required, as long as you are willing to learn, be creative and positive. We are looking for you who are structured, flexible and happy to work with people. We look forward to talking to you!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Kari Saxhaug
Massasjeansvarlig, Velferd, UKA-19
E-post: karids@uka.no
Tlf.: +47 458 62 227
UKA.no – Magiske øyeblikk