Søk UKA

Arrangement

Arrangementsgjengen planlegger og gjennomfører alle arrangementene i Dødens Dal under UKA. Dette innebærer blant annet produksjon av store konserter med verdenskjente artister. Gjengen jobber sammen for å dekke alle aspektene ved en stor produksjon - alt fra idé til endelig arrangement. Her inngår ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementer, artisthåndtering, scenerigging og sceneteknisk utstyr. Aller viktigst er engasjement og et ønske om å levere et fantastisk program i Teltet under UKA.

// English version:

Event Dødens dal plans and conducts all the events in Dødens Dal during UKA. This involves, among other things, the production of large concerts with international artists. The group works together to cover all aspects of a major production - from idea to final event. This includes planning and implementation of events, artist management and stage setting. Most important is the commitment and desire to deliver an amazing lineup in The Tent during UKA.