Søk UKA

Arrangement

Arrangementsgjengen planlegger og gjennomfører alle arrangementene i Dødens Dal under UKA. Dette innebærer blant annet produksjon av store konserter med verdenskjente artister. Gjengen jobber sammen for å dekke alle aspektene ved en stor produksjon - alt fra idé til endelig arrangement. Her inngår ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementer, artisthåndtering, scenerigging og sceneteknisk utstyr. Aller viktigst er engasjement og et ønske om å levere et fantastisk program i Teltet under UKA.

// English version:

Event Dødens dal plans and conducts all the events in Dødens Dal during UKA. This involves, among other things, the production of large concerts with international artists. The group works together to cover all aspects of a major production - from idea to final event. This includes planning and implementation of events, artist management and stage setting. Most important is the commitment and desire to deliver an amazing lineup in The Tent during UKA.

Arrangementsmedarbeider // Stagehand (20 stk.)

Som arrangementsmedarbeider vil du jobbe tett opp mot konsertene og arrangementene i Dødens dal og få sjansen til å oppleve dem på nært hold. Du vil få arbeidsoppgaver der det trengs at du fungerer litt som en alt-mulig-mann/dame. Du bør være forberedt på mye jobb og en del ventetid, men mest av alt kommer vi til å få det veldig gøy sammen! Vi ser etter deg med stå-på vilje, godt humør og at du er gira på å skape uforglemmelige publikumsopplevelser for andre.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As stagehand, you will work before, during and after the concerts and events in Dødens dal and get a chance to experience them first hand. You will get assignments where you are needed to function as a handy(wo)man on site. You will participate in rising the large tent and UKAs main stage, prepare the backstage area for the artists and clean up the area after concerts. You should be prepared to work a lot and sometimes wait a while, but most of all we are going to have a lot of fun together! We are looking for someone with lots of will, good mood and the confidence to create unforgettable moments for others.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Nora Sofie Thesen Laeskogen
Personalansvarlig, Arrangement, UKA-19
E-post: arrangement-personal@uka.no
Tlf.: 909 67 983
UKA.no - Magiske øyeblikk

Backstageassistent // Backstage assistant (3 stk.)

Er du musikkinteressert og har lyst til å sette ditt preg på det siste rommet artistene ser før de står på scenen i Dødens Dal? Du vil være med på prosessen av å utforme backstageområdet og sørge for at artistene har det de trenger til enhver tid. Vi ser etter deg som er løsningsorientert, engasjert og positiv. Man vil ikke jobbe direkte med artistene, men du får likevel et innblikk i konsertproduksjonen.
Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

Are you interested in music and want to make your mark on the last room the artists see before they go on stage in Dødens dal? You will be involved in the process of designing the backstage area and making sure the artists have what they need at all times. You will not work directly with the artists, but you will still get an insight into the concert production.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Stine Madslien Bakken
Artistansvarlig, Arrangement, UKA 19
E-post: arrangement-artistansvarlig@uka.no
Tlf.: +47 412 88 953
UKA.no – Magiske øyeblikk