Søk UKA

Vertskapet Huset

Vertskapet Huset har ansvaret for den operasjonelle driften på Samfundet (Huset med stor H) og teltet på fengselstomta, Cirkus, under UKA. Dette innebærer det praktiske rundt husåpning og gjennomføringen av arrangementer på Huset, i tillegg til å ivareta publikums gode opplevelser og deres sikkerhet under arrangementer. I Vertskapet Huset vil man bli godt kjent med Samfundet!

// English version:

Crowd Management Samfundet is the group responsible for keeping Samfundet and the tent behind Samfundet, Cirkus, running smoothly during UKA. This means taking care of all the practical details during events, as well as looking after the good experiences of our guests and their safety at events. In Crowd Management Samfundet you will get to know Samfundet well!