Søk UKA

Vertskapet Huset

Vertskapet Huset har ansvaret for den operasjonelle driften på Samfundet (Huset med stor H) og teltet på fengselstomta, Cirkus, under UKA. Dette innebærer det praktiske rundt husåpning og gjennomføringen av arrangementer på Huset, i tillegg til å ivareta publikums gode opplevelser og deres sikkerhet under arrangementer. I Vertskapet Huset vil man bli godt kjent med Samfundet!

// English version:

Crowd Management Samfundet is the group responsible for keeping Samfundet and the tent behind Samfundet, Cirkus, running smoothly during UKA. This means taking care of all the practical details during events, as well as looking after the good experiences of our guests and their safety at events. In Crowd Management Samfundet you will get to know Samfundet well!

Husverter // Hosts (45 stk.)

Som Husvert vil du være en del av en stor, sosial gjeng som vil jobbe ca. hver tredje dag under UKA med alle arbeidsoppgaver som må til for at et arrangement på Samfundet skal gå knirkefritt. Dette innebærer klargjøring av lokaler før åpning, være stasjonert i sjekkpunkter under kjøring og sørge for at publikum og UKEfunker har en fin, trygg opplevelse. Det vil bli mulighet for å være med på opp- og nedrigg av Cirkus. Vi ser etter deg som er hjelpsom, positiv og tar i et tak der det trengs!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

As a host in Crowd Management Samfundet you will be part of a large, social group who will be working about every three days during UKA, with tasks necessary for an event at Samfundet to go smoothly. This means getting the venues ready for opening, being stationed at checkpoints during events, and making sure our guests and other volunteers have a pleasant, safe experience. It will be possible to join the rigging of Cirkus before and after UKA. We are looking for helpful, positive people who are willing to step up when needed!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Ingrid Graneggen
Personalansvarlig, Vertskapet Huset, UKA-19
E-post: vertskapet-huset-personal@uka.no
Tlf.: +47 928 11 366
UKA.no – Magiske øyeblikk

Cirkusfunk // Cirkus functionary (5 stk.)

UKA skal sette opp et helt nytt festivalområde på Fengselstomta bak Samfundet - Cirkus! Som Cirkusfunk vil du få ulike oppgaver knyttet til dette lokalet og muligheten til å prøve deg på mye forskjellig. Vaktene dine vil bli delt mellom noen vakter med rigging før og etter UKA, og noen vakter med drift under UKA. Under ulike show og arrangementer vil du bistå daghavende i Cirkus med å sjonglere oppgaver knyttet til sikkerhet, koordinering av UKEfunker og drift. Vi ser etter deg som har lyst på litt ekstra ansvar og som ikke er redd for å ta i et tak når det trengs!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

UKA is creating a new festival area on Fengselstomta behind Samfundet - Cirkus!
As a Cirkus functionary you will be given various tasks related to this new area and an opportunity to try a lot of exciting things. Your shifts will be divided between a few days of rigging before and after UKA, as well as a few shifts during UKA. During different shows and events you will be the right-hand of the shift leader in Cirkus, and juggle tasks connected to security, coordination of UKEfunks and operat. We are looking for people who want to take on additional responsibility and are not afraid to work hard!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Ingrid Graneggen
Personalansvarlig, Vertskapet Huset, UKA-19
E-post: vertskapet-huset-personal@uka.no
Tlf.: +47 928 11 366
UKA.no – Magiske øyeblikk