Søk UKA

Byggeprosjektet

Byggeprosjektet skal hver UKE totalrenovere et av lokalene på Studentersamfundet for å sørge for at det røde runde holdes evig ungt og attraktivt for de besøkende. I UKA-17 var Selskapssiden byggeprosjektet og for UKA-19 er det Strossa som står for tur. Byggeprosjektet vil bestå av ca. 60 UKEfunker. Som en del av byggeprosjektet vil du lære å jobbe sammen med andre gjennom praktisk arbeid samtidig som du får bryne deg på nye utfordringer.

// English version

During the festival, the building project will renovate one of the premises at Studentersamfundet to ensure that the read roundhouse is maintained and kept attractive for the visitors. During UKA-17 the building project renovated one of the premises called “Selskapssiden”, and this year we are going to renovate “Strossa”, one of the clubs at Studentersamfundet. The building project will consist of 60 UKEfunctionaries. As part of the building project, you will learn to work together alongside other functionaries through practical work, and hopefully face new challenges together!

Byggdozer // Buldingdozer (6 stk.)

Som Byggdozer vil du være med å bygge opp nye Strossa på Samfundet! Byggeprosjektet skal være ferdig til UKA starter, altså er dette et intensivt verv hvor du blir kastet rett ut i det. Alt arbeid som utføres blir gjort med stort fokus på helse, miljø og sikkerhet! Vi søker deg som er godt kjent med verktøy, har tidligere erfaringer med snekring o.l., og kan ta i et tak!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a Buldingdozer you will partake in constructing the new Strossa at Samfundet! The Construction Project shall be finished by the start of UKA, so this is an intensive volunteership where you will jump straight into action. All work will be conducted with focus on health, safety and environment. We are looking for you with experience with tools, and previous experience with woodworking etc., and are able to put an effort into this.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Jonas Nybakk
Nestleder i Byggeprosjektet, UKA-19
E-post: bp-nestleder@uka.no
Tlf.: +47 988 83 496
UKA.no – Magiske øyeblikk