Søk UKA

Byggeprosjektet

Byggeprosjektet skal hver UKE totalrenovere et av lokalene på Studentersamfundet for å sørge for at det røde runde holdes evig ungt og attraktivt for de besøkende. I UKA-17 var Selskapssiden byggeprosjektet og for UKA-19 er det Strossa som står for tur. Byggeprosjektet vil bestå av ca. 60 UKEfunker. Som en del av byggeprosjektet vil du lære å jobbe sammen med andre gjennom praktisk arbeid samtidig som du får bryne deg på nye utfordringer.

// English version

During the festival, the building project will renovate one of the premises at Studentersamfundet to ensure that the read roundhouse is maintained and kept attractive for the visitors. During UKA-17 the building project renovated one of the premises called “Selskapssiden”, and this year we are going to renovate “Strossa”, one of the clubs at Studentersamfundet. The building project will consist of 60 UKEfunctionaries. As part of the building project, you will learn to work together alongside other functionaries through practical work, and hopefully face new challenges together!