Søk UKA

Event

Event er gjengen som arrangerer spennende temafester og show, i tillegg til kurs, debatter og foredrag på Studentersamfundet under UKA. Dette innebærer alt fra ølsmaking og flammeblåsingskurs til arrangementer som Silent Disco og humorshow. Kort fortalt arrangerer Event alt på kulturprogrammet som ikke er konserter eller teater, og her er det kun kreativiteten som setter grenser! Event har også ansvar for UKEgleden, som jobber for å spre UKEfølelsen til flere enn bare spreke frivillige.

// English version

Event is the group that organizes exciting theme parties and shows, as well as courses, debates and lectures at Studentersamfundet during UKA. This includes everything from beer tasting and fire breathing courses to events such as Silent Disco and comedy shows. In short, Event organizes everything of the cultural program that is not concerts or theater, and it is only the creativity that sets the limit! Event is also responsible for UKEgleden, which works to spread the UKEfeeling to more than just vigorous volunteers.

Eventmedarbeider // Event Crew (12 stk.)

UKA-19 skal ha et bredt spekter av arrangementer - alt fra mindre kurs til temafester til Storsalsshow. Som eventmedarbeider vil du være med på å organisere og gjennomføre alle disse arrangementene til glede for tusenvis av publikummere. Arbeidsoppgavene vil derfor være mange og varierte, og du vil få glede av å bli godt kjent med Samfundet. Ingen forkunnskaper kreves, så lenge du ønsker å bidra til at eventprogrammet går som smurt. Vi ser etter deg som er pålitelig, strukturert, kreativ og som holder humøret oppe til tross for mange og lange arbeidsdager.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

UKA-19 will have a wide range of events - everything from smaller courses to theme parties to shows in Storsalen. As part of the event crew, you will help organize and conduct all these events, which will be enjoyed by thousands of audience members. The tasks will therefore be many and varied, and you will get the pleasure of getting to know Samfundet well. No prerequisites are required, as long as you want to help the event program run smoothly. We are looking for you who are reliable, structured, creative and who keep your spirits up despite many and long working days.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Ragnhild Aune
Personalansvarlig, Event, UKA-19
E-post: event-personal@uka.no
Tlf.: +47 97986564
UKA.no – Magiske øyeblikk

DJ (9 stk.)

Som DJ har du ansvaret for å spille musikk på Samfundets lokaler under UKA. Du vil få en unik mulighet til å sette ditt preg på Norges største kulturfestival, og som DJ vil du kunne føle på stemningen når Samfundets lokaler fylles til randen av nye og gamle studenter. Det settes ingen krav til forkunnskaper; det viktigste er at du er lidenskapelig og glad i musikk. Det vil bli sene kvelder og mange arbeidsdager, men du har en fantastisk gjeng i ryggen som alle jobber mot samme mål - skape magiske øyeblikk!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a DJ, you are responsible for playing music on Samfundet’s venues during UKA. You will have a unique opportunity to make your mark on Norway's largest cultural festival, and as a DJ you will be able to feel the atmosphere when Samfundet's venues are filled to the brim with new and old students. No prerequisites are required; the most important thing is that you are passionate and love music. There will be late evenings and many working days, but a fantastic group of people will have your back, who all work towards the same goal - create magical moments!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeilng and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Simen Løkken
DJ-ansvarlig, Event, UKA-19
E-post: simenlok@uka.no
Tlf.: +47 979 54 112
UKA.no – Magiske øyeblikk