Søk UKA

Event

Event er gjengen som arrangerer spennende temafester og show, i tillegg til kurs, debatter og foredrag på Studentersamfundet under UKA. Dette innebærer alt fra ølsmaking og flammeblåsingskurs til arrangementer som Silent Disco og humorshow. Kort fortalt arrangerer Event alt på kulturprogrammet som ikke er konserter eller teater, og her er det kun kreativiteten som setter grenser! Event har også ansvar for UKEgleden, som jobber for å spre UKEfølelsen til flere enn bare spreke frivillige.

// English version

Event is the group that organizes exciting theme parties and shows, as well as courses, debates and lectures at Studentersamfundet during UKA. This includes everything from beer tasting and fire breathing courses to events such as Silent Disco and comedy shows. In short, Event organizes everything of the cultural program that is not concerts or theater, and it is only the creativity that sets the limit! Event is also responsible for UKEgleden, which works to spread the UKEfeeling to more than just vigorous volunteers.