Søk UKA

Revy

UKErevyen er der UKA startet for 100 år siden, og kan dermed kalles hjertet av UKA. Ved å søke UKErevyen blir du en del av Norges største studentrevy, 100 år med revytradisjon! I Revy jobber vi frem mot og under UKA sammen for gjøre UKErevyen-19 best mulig!

// English version

UKErevyen (the UKA Revue) is where UKA started 100 years ago and can therefore be said to be the heart of UKA. By applying for the Revue you become a part of Norway biggest student revue, 100 years of revue tradition! In the Revue we work towards and during UKA together to make UKErevyen-19 the best possible!