Søk UKA

Revy

UKErevyen er der UKA startet for 100 år siden, og kan dermed kalles hjertet av UKA. Ved å søke UKErevyen blir du en del av Norges største studentrevy, 100 år med revytradisjon! I Revy jobber vi frem mot og under UKA sammen for gjøre UKErevyen-19 best mulig!

// English version

UKErevyen (the UKA Revue) is where UKA started 100 years ago and can therefore be said to be the heart of UKA. By applying for the Revue you become a part of Norway biggest student revue, 100 years of revue tradition! In the Revue we work towards and during UKA together to make UKErevyen-19 the best possible!

Fittingsassistent // Fitting Assistant (2 stk.)

Som Fittingsassistent er man en del av kulissegjengen i UKErevyen. Som høyrehånden til verkstedsjefen i UKErevyen vil man ha ansvar for innkjøp av materiale og verktøy til Norges råeste revyforestilling. Denne stillingen passer til deg som liker store biler og shoppingeventyr i Trondheim by. Stillingen krever førerkort klasse B.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

As Fitting Assistant you will be part of the stage and props crew in UKErevyen. As the right hand of the Workshop Manager, you will have responsibility for acquisition of tools and materials for Norway’s undisputedly coolest cabaret show. This position is a great fit for you if you like driving big cars and would love to go on shopping adventures around Trondheim. EEA class B driver’s license or equivalent is required.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Jostein Løwer og Mari Ørbæk
Oberster, Revy, UKA-19
E-post: revy-oberster@uka.no
Tlf.: +47 402 04 742
UKA.no – Magiske øyeblikk

Rekvisitørassistent // Prop assistant (2 stk.)

Vi søker to rekvisittassistenter som kan hjelpe oss med å forme rekvisittene som skal brukes i UKErevyen. Dette er en unik mulighet til å bruke sin kreativitet, og være med på å skape noe stort. Arbeidsoppgavene vil bestå av å innkjøp, maling, bygging og design av rekvisitter. Vi ser etter deg som er kreativ, strukturert og ikke redd for å ta i et tak.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

We are looking for two prop assistants that can help us create the props that are used in the revue. This is a unique opportunity to use your creativity, and help create something big. As a prop assistant you will build, paint, design and purchase different props. We are looking for someone that is creative, structured, and not afraid to get their hands dirty.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Inga Haug & Ingrid Gran
Rekvisitører, Revy, UKA-19
E-post: revy-rekvisitorer@uka.no
Tlf.: +47 414 50 400 / +47 917 24 322
UKA.no – Magiske øyeblikk

Kulissebygger // Prop Builder (20 stk.)

Liker du å sveise og snekre, male og mekke? Som kulissebygger får du være med å sette opp hele scenen til UKErevyen i tillegg til å være scenearbeider under forestillingene. I byggeperioden vil du være med på 12- og 8 timers-skift der scenen bygges, før du er med på annenhver forestilling frem til UKA er ferdig. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a stagehand for UKErevyen, you will be part of building the theatrical scenery in addition to working behind the scenes during the shows. In the three weeks prior to the premiere you will join our 12 and 8 hour shifts, and then participate in every other show throughout the whole festival. No prior knowledge is required.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Jostein Løwer og Mari Ørbæk
Oberster, Revy, UKA-19
E-post: josteilo@uka.no / meorbaek@uka.no
Tlf.: +47 402 04 742 / +47 997 04 330
UKA.no – Magiske øyeblikk

Publikumsvert // Audience host (6 stk.)

Som publikumsvert får du stått på revyscenen foran publikum uten å måtte øve inn alle numrene som skal spilles i revyen. Vi ser etter folk som er komfortable med å snakke med og til publikum. Arbeidsoppgaver innebærer å dele ut programblad og selge lodd. Man jobber ikke hver forestilling, så det blir mange anledninger til å se revyen også!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As audience host you get to stand on the revue stage before the audience without having to practice all the scenes in the revue. We are looking for people who are comfortable with speaking with and to the audience. Work tasks include handing out the program for the evening. You don’t work during every show, so there are many opportunities to see the revue also!

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Jacob Sjødin
Nestleder i Revy, UKA-19
E-post: revy-nestleder@uka.no
Tlf.: +47 916 13 626
UKA.no - Magiske øyeblikk

Kostymeslusk // Costume Dresser (6 stk.)

Kostymeslusk er vervet for deg som er en sosial person som trives med arbeid strukturert arbeid i høyt tempo. En slusk, eller kostymepåkleder, jobber bak scenen under forestillingene og har ansvaret for at kostymene i UKErevyen, med alle dens detaljer, er på rett skuespiller til rett sketsj under forestillingene. Sammen med andre kostymeslusker jobber du tett på skuespillerne. Vervet krever ingen relevant erfaring, det viktigste er positiv innstilling.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

Kostymeslusk (costume dresser) is a position that suits a social person who enjoy working behind the scenes in a hectic and structured way. As a costume dresser you are responsible for the actors wearing the right costume to right sketch during the shows. In groups with other costume dressers you will work closely with the actors. This position does not require any relevant experience, just that you are open to learn.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Rebekka Aarskog og Mona Blandkjenn Mulen
Kostymedesigner og kostymekoordinator, Revy, UKA-19
E-post: revy-kostymedesigner@uka.no / revy-kostymekoordinator@uka.no
Tlf.: +47 464 16 013 / +47 938 52 484
UKA.no - Magiske øyeblikk

Hår- og sminkeassistent // Hair- and makeup assistant (1 stk.)

Vi søker deg som er interessert i hår og sminke, og ønsker et sosialt verv under UKA. Du vil jobbe tett med sminke- og hårstylist og skuespillerne, og hovedoppgaven din vil være å hjelpe skuespillerne å forberede hår og sminke før forestilling. Erfaring er ikke et krav, men kan være en fordel. Det viktigste er å være åpen og motivert!
Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

If you are interested in hair and makeup, and want a social experience during UKA, you are the person we are looking for! You will be working closely with the hair and makeup stylist, and your main task will be to help the actors prepare their hair and makeup before each show. Experience is not a requirement but can be an advantage. The most important thing is to be open minded and motivated!
Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Rebekka Aarskog og Mona Blandkjenn Mulen
Kostymedesigner og kostymekoordinator, Revy, UKA-19
E-post: revy-kostymedesigner@uka.no / revy-kostymekoordinator@uka.no
Tlf.: +47 464 16 013 / +47 938 52 484
UKA.no - Magiske øyeblikk