Søk UKA

FK

Forsterkerkomitéen (FK) er en av de tre scenetekniske gjengene i UKA. FK holder til på Studentersamfundet til vanlig, og vi består av 17 medlemmer. FK har ansvaret for alt lydteknisk utstyr på Studentersamfundet og jobber med lyd og scene under de fleste arrangementene på huset.

// English version:

Forsterkerkomitéen (FK) is one of three stage technical gang in UKA. FK is also a group at Studentersamfundet, consisting of 17 members. FK is responsible for the sound technical equipment at Studentersamfundet and work with sound and stage during most of the events at Samfundet.

Lyd- og scenetekniker // Sound- and stage technician (8 stk.)

Som lyd- og scenetekniker i FK får du være med på å styre lyd og rigge scener for et bredt
utvalg av arrangementer. Du vil få mulighet til å jobbe på alt fra mindre debatter og foredrag til større konserter og teater. Stillingen krever ingen forkunnskaper og du vil få alt du trenger av opplæring samt at du vil jobbe med andre fra FK. Vi ser etter teknisk interesserte og engasjerte folk som vil lære mer om hva som ligger bak en lydproduksjon, og som vil jobbe med lyd og scene under UKA.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version:

As a sound- and stage technician in FK you will manage sound and set up stages for a
great variety of events. You will get the opportunity to work with smaller debates and talks and larger concerts and theater. The position does not require any prior knowledge and you will learn everything you need to know by working with other members of FK. We are looking for dedicated people with technical interests who are willing to learn more about sound production and who are eager to work with sound and stage during UKA.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the
incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers?
Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Per Erik Korssjøen
Gjengsjef, FK, UKA-19
E-post: fk-sjef@uka.no
Tlf.: +47 907 83 464
UKA.no – Magiske øyeblikk