Søk UKA

Presse

Pressegjengen er bindeleddet mellom UKA og medieverden, og er ansvarlig for all kommunikasjon med massemediene. Presse er en synlig gjeng som skal ha et blikk i hele organisasjonen, og det er vi som setter de store linjene for hvordan UKA skal opptre i media, i pressen og i nyhetsbildet. Vi skal spre UKA ut til hele verden!

// English version

The press office is the connection between UKA and the world of media, handling all dealings UKA has with the press. The press office is a visible part of UKA, and needs full overview of the organization. Our job is to gain publicity and maintain a positive image of the organization in the world of media!

Webseriereporter // Web Series-Reporter (2 stk.)

Som Webseriereporter vil du være UKAs ansikt utad på sosiale medier. Du vil bli en del av et team som er ansvarlig for å produsere en webserie som gjør alle som ikke er med på UKA sjalu. Arbeidsoppgavene inkluderer å skrive manus for intervjuer med artister, publikum, UKEfunker mm., samt å gjennomføre disse intervjuene. I tillegg skal man være med på å planlegge alle episodene i detalj. Vi er på jakt etter noen som ønsker å bli bedre kjent med UKA, og som brenner for å formidle dette. Man trenger ikke erfaring fra filming tidligere, bare et genuint ønske om å bli bedre kjent med festivalen, og alt den har å by på.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a Web Series-Reporter, you will be the face of UKA on social media. You will be part of a team that is responsible for producing a web series that will make anyone not participating in UKA jealous. The assignments include writing screenplays for interviews with artists, audiences, volunteers, etc., as well as conducting these interviews. In addition, you will be part of planning the episodes in detail. We are looking for someone who wants to get to know UKA better and who is passionate about communicating this. You do not need experience from filming in the past, just a genuine desire to get to know the festival better and all it has to offer.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Yuval Regev
Prosjektansvarlig, Pressegjengen, UKA-19
E-post: presse-prosjektansvarlig@uka.no
Tlf.: +47 906 80 689
UKA.no – Magiske øyeblikk

Pressefunksjonær // Pressrunner (4 stk.)

Som en pressefunksjonær vil du oppleve presseverden og festivalen på nært hold. Du vil bli en del av et team som skal ta i mot og følge opp presse og fotografer under UKAs arrangementer. Du vil også bidra med akkreditering av ekstern presse i både Dødens dal og Samfundet. Det vil være hektisk og tidkrevende, og vi er på jakt etter sosiale mennesker som ønsker å oppleve konserter og arrangementer på nært hold!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a pressrunner you will experience UKA up close. The pressrunners will be a part of a team responsible for meeting and handling journalists and photographers during the various events of the festival. You will also help with the press accreditation in both Dødens dal and Samfundet.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Espen Grødem & Vivi Svendsen
Pressekoordinatorer, Pressegjengen, UKA-19
E-post: espen.groden@uka.no / vivi.svendsen@uka.no
Tlf.: +47 954 02 588 / +47 955 55 074
UKA.no – Magiske øyeblikk