Søk UKA

Presse

Pressegjengen er bindeleddet mellom UKA og medieverden, og er ansvarlig for all kommunikasjon med massemediene. Presse er en synlig gjeng som skal ha et blikk i hele organisasjonen, og det er vi som setter de store linjene for hvordan UKA skal opptre i media, i pressen og i nyhetsbildet. Vi skal spre UKA ut til hele verden!

// English version

The press office is the connection between UKA and the world of media, handling all dealings UKA has with the press. The press office is a visible part of UKA, and needs full overview of the organization. Our job is to gain publicity and maintain a positive image of the organization in the world of media!