Søk UKA

Næringsliv

Næringsliv skal opprette kontakt med næringslivet, og være en bro mellom studentene, næringslivet og UKA. Næringsliv selger alt UKA tilbyr til bedrifter og har ansvar for å koordinere arrangementer, samt utvikle og bestille profileringsprodukter. I tillegg er Næringsliv ansvarlig for UKAs daglige kontakt med Hovedsamarbeidspartner og øvrige samarbeidspartnerne.

Bedriftsmedarbeider // Business associate (10 stk.)

Som bedriftsmedarbeider vil du få muligheten til å være med å arrangere UKAs næringslivsarrangementer, blant annet Dagens Bedrift. Du vil få muligheten til å jobbe opp mot noen av de største bedriftene i Norge, og du representerer UKA ut mot næringslivet gjennom arrangementene. Vi i bedrift ser etter deg som er engasjert, lærevillig og ønsker å opptre som et profesjonelt ansikt ut mot næringslivet.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a volunteer you will have the opportunity to participate in planning and arranging events for businesses during UKA, such as Dagens Bedrift (Company of the Day). You will be given the chance to work with some of the largest companies in Norway and you will represent UKA during these events. We are looking for people that are motivated, willing to learn and eager to represent UKA outwards in a professional manner.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a non-binding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Nina Kvale
Bedriftsansvarlig, Næringsliv, UKA-19
E-post: nina.kvale@uka.no
Tlf.: +47 478 30 590
UKA.no – Magiske øyeblikk