Søk UKA

Billett

Billettgjengens oppgave er å utarbeide og drifte løsninger som skal gi publikum en god opplevelse når de kommer til UKA. Gjengen er ansvarlig for betalingsløsningen kundene vil møte i alle barene og salgspunktene i løpet av festivalperioden, samt billettsalg til alle UKAs arrangementer, UKEbutikken, merchsalg og mer. UKA-17 solgte over 97 000 billetter! Billettgjengen samarbeider tett med andre gjenger i UKA og jobber i både Dødens Dal og på Studentersamfundet under UKA. For å sikre et knirkefritt billettsalg kreves det god koordinering og planlegging.

// English version

The Ticket gang’s job is to create and operate solutions that will give participants a positive experience when attending UKA. The gang is responsible for the payment solution customers meet in all bars and sales areas during the festival, in addition to ticket sales, the UKE-Shop, merchandise sale, and more. UKA-17 sold over 97’000 tickets! The Ticket gang works closely with other gangs in UKA, both at Studentersamfundet and in Dødens Dal arena. To ensure a smooth ticket sale, good coordination and planning is imperative.