Søk UKA

Billett

Billettgjengens oppgave er å utarbeide og drifte løsninger som skal gi publikum en god opplevelse når de kommer til UKA. Gjengen er ansvarlig for betalingsløsningen kundene vil møte i alle barene og salgspunktene i løpet av festivalperioden, samt billettsalg til alle UKAs arrangementer, UKEbutikken, merchsalg og mer. UKA-17 solgte over 97 000 billetter! Billettgjengen samarbeider tett med andre gjenger i UKA og jobber i både Dødens Dal og på Studentersamfundet under UKA. For å sikre et knirkefritt billettsalg kreves det god koordinering og planlegging.

// English version

The Ticket gang’s job is to create and operate solutions that will give participants a positive experience when attending UKA. The gang is responsible for the payment solution customers meet in all bars and sales areas during the festival, in addition to ticket sales, the UKE-Shop, merchandise sale, and more. UKA-17 sold over 97’000 tickets! The Ticket gang works closely with other gangs in UKA, both at Studentersamfundet and in Dødens Dal arena. To ensure a smooth ticket sale, good coordination and planning is imperative.

Salgsmedarbeidere // Sales representative (31 stk.)

Som salgsmedarbeider vil du være publikums første møte med UKA-19. Stillingen har mange spennende og varierte arbeidsoppgaver, som innslipp til de største arrangementene i Dødens Dal, salg og happenings i UKEbutikken og salg av billetter. Vi søker deg som er positiv, entusiastisk og som klarer å holde humøret oppe selv om en situasjon blir krevende.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

As a Sales representative you will be people’s first impression of UKA-19.The position has many fun and diverse tasks, such as admittance into the largest events in Dødens Dal, sales and happenings in the UKE-Shop, and tickets sales. We are looking for people who are positive, enthusiastic, and who are able to keep their spirits up even in difficult situations.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Nicoline Myhre Nedza
Personalansvarlig, Billett, UKA-19
E-post: billett-personal@uka.no
Tlf.: 950 00 054
UKA.no – Magiske øyeblikk

Salgskasserer // Sales Treasurer (5 stk.))

Salgskasserer er et helt nytt verv i UKA, og i denne stillingen får du prøve deg på mange ulike oppgaver. Sammen med Seniorkassererne vil du ha kontroll på både utstyr og penger under UKA, men slipper unna det største ansvaret. Dette er et verv hvor du får utforsket allsidigheten din, med oppgaver som innebærer alt fra å bistå med et komplisert oppgjør, til innslipp på de største arrangementene i Dødens Dal. Som Salgskasserer blir du en del av Billettgjengen, og med over 70 medlemmer blir det mange muligheter til å knytte nye vennskap.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den beryktede UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

// English version

Sales Treasurer is a new position in UKA, and in this position you will be challenged with several diverse tasks. Alongside the Head Treasurers you will have control over both equipment and money during UKA, whilst avoiding the main responsibility. This is a position where you get to explore your versatility, with task ranging from assisting with complicated cash settlements, to aiding with admittance and other tasks during large events in the Dødens Dal arena. As a Sales Treasurer you are a part of the Ticket gang, and with over 70 members in the gang, you will have plenty of opportunities to make new friends during you time with UKA.

Do you want to take part in creating the largest cultural festival in Norway, experience the incredible UKEfeeling and take part in a social organisation consisting of 1800 volunteers? Do not hesitate to contact us for a nonbinding chat if you have any questions!

UKEhilsen / Best regards
Nicoline Myhre Nedza
Personalansvarlig, Billett, UKA-19
E-post: billett-personal@uka.no
Tlf.: 950 00 054
UKA.no – Magiske øyeblikk