Søk UKA

Revy

UKErevyen var det som startet kulturfestival UKA for over 100 år siden, og er for mange selve hjertet i UKA. Annethvert år settes UKErevyen opp i Storsalen, og viderefører stolte revytradisjoner. Som en del av Revy er du en viktig brikke i å nå vårt felles mål: å sette opp en knakende god UKErevy i oktober 2021!

Nestleder - Revy (1 stk.)

Som nestleder er du en del av den administrative ledelsen i Revy, produksjonsapparatet. Sammen skal vi styre revyskuten frem mot premiere i oktober 2021. Konkrete arbeidsområder vil bestemmes sammen med Revysjef, men vil inkludere personalansvar og opptak. Du vil i tillegg bli en del av et kunstnerisk forum, og ha muligheten til å påvirke den kunstneriske utviklingen i revyen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187

Økonomiansvarlig - Revy (1 stk.)

Som økonomiansvarlig har man overordnet kontroll over den økonomiske situasjonen til revyproduksjonen. Revy en stor produksjon og som økonomiansvarlig må man passe på at budsjettet blir fulgt i alle ledd. Du vil samarbeide tett med de ulike undergjengene i Revy, i tillegg til andre gjenger i UKA, spesielt gjengene i økonomiseksjonene. Du vil også sitte i Produksjonsapparatet til UKErevyen, den administrative ledelsen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187

Inspisient (2 stk.)

Som inspisient er du sterkt involvert i arbeidet mot og under revyen. Du er personen som hele tiden vet hva som skjer og hvor folk befinner seg. I øvingsperioden har du, sammen med din inspisientmakker, ansvar for koordinering, organisering og gjennomføring av øvinger. I tillegg vil du ha personal- og forpleiningsansvar for skuespillerne. Under revyforestillingene er det inspisientene som avvikler forestillinger og fungerer som en daglig leder i Storsalen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187

Scenograf (2 stk.)

Som scenograf vil du og din makker få ansvaret for revyscenens visuelle uttrykk og sammen skal dere designe kulissene som skal bygges i Storsalen høsten 2021. Sammen med en gjeng kulissearbeidsledere skal dere samarbeide om å omsette ambisiøse, storslåtte ideer til noe som er praktisk gjennomførbart. Som scenograf vil du også sitte i et kunstnerisk forum og samarbeide med de andre kunstneriske og sceniske lederne om å lage et helhetlig konsept.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187

Kostymedesigner (2 stk.)

Som kostymedesignere vil dere sammen med kostymekoordinator lede kostymeproduksjonen, og er ansvarlig for å produsere kostymer til skuespillerne. Kostymedesignerenes hovedoppgave er å jobbe kunstnerisk og designe kostymer som skal lage et uttrykksfullt scenebilde, mens kostymekoordinatoren jobber mer med de administrative oppgavene ved kostymeproduksjonen. I tillegg til å samarbeide tett med hverandre og Kostymekoordinatoren, vil dere samarbeide med de andre sceniske lederne for å lage et helhetlig konsept for revyen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187

Kostymekoordinator (1 stk.)

Som kostymekoordinator vil du sammen med kostymedesignerne lede kostymeproduksjonen, og er ansvarlig for å produsere kostymer til skuespillerne. Kostymekoordinator vil jobbe mest administrativt; med opptak, personalarbeid, koordinering rundt syperioden, men også samarbeide om flere arbeidsoppgaver med kostymedesignerne. Du vil samarbeide med kostymedesignerne i de andre produksjonene, i tillegg til flere utenfor Revy.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187

Komponistkollegieleder (1 stk.)

Som leder av komponistkollegiet har du ansvar for å forme det musikalske uttrykket til UKErevyen-21. Du vil ta opp et komponistkollegium, som du vil ha ansvar for å følge opp. Komponistkollegiet komponerer og arrangerer all musikk som fremføres på Storsalsscenen under UKA-21, og sammen skal dere lage sanger og musikk som vil få et liv lenge etter at scenelysene er slukket.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187

Komponistkollegiet (2 stk.)

Som komponist vil du skrive og arrangere musikken til UKErevyen. Dette vil du gjøre sammen med resten av komponistkollegiet og i samarbeid med Forfatterkollegiet som skriver manus. Det forventes at du har erfaring i musikkomponering.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida H. Haveraaen
Revysjef, UKA-21
E-post: revysjef@uka.no
Tlf.: 941 60 187