Søk UKA

Vertskapet Huset

Under UKA er det mye som skjer på Studentersamfundet, og Vertskapet Huset er gjengen som har ansvaret for den operasjonelle driften. Dette innebærer å blant annet ha ansvar for det logistiske og praktiske rundt gjennomføring av festivalen på Huset, så vel som sikkerhet. I Vertskapet Huset arbeides det mye med utarbeiding av gode kjøreplaner og sikkerhetsprosedyrer, og gjengen vil fokusere på å kunne gi alle en god og trygg publikumsopplevelse.

Nestleder - Vertskapet Huset (1 stk.)

Som nestleder i Vertskapet Huset vil du være en del av et gjengstyre. Her vil du arbeide tett sammen med Vertskapssjef Huset og bistå med ulike oppgaver. Noen av dine hovedoppgaver vil være å ha økonomiansvaret for gjengen, og du vil jobbe mot en god avvikling av festivalen. Under festivalen kommer du til å være der det skjer til enhver tid.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Maja Fjellström
Vertskapssjef Huset, UKA-21
E-post: vertskapssjef-huset@uka.no
Tlf.: 954 73 905

Personalansvarlig - Vertskapet Huset (1 stk.)

Som Personalansvarlig vil du være en del av et gjengstyre og ha personalansvar for en stor gjeng i UKA. Du vil ha hovedansvar for videre opptak, og du vil sammen med en assistent sørge for at alle blir godt tatt imot i gjengen. Du vil også ha hovedansvaret for de sosiale arrangementene innad i gjengen. Under festivalen kommer du til å være der det skjer til enhver tid.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Maja Fjellström
Vertskapssjef Huset, UKA-21
E-post: vertskapssjef-huset@uka.no
Tlf.: 954 73 905

Huskoordinator (1 stk.)

Under UKA er det mange små og store arrangementer som skal koordineres inn i en kjøreplan for Huset, og dette er en av hovedoppgavene til huskoordinatoren. Som huskoordinator skal du holde kjøreplanen oppdatert til en hver tid og bistå gjengsjefen i utarbeiding og generell koordinering av det som skal foregå av arrangementer på Huset. Du vil også sitte i et gjengstyre. Under festivalen kommer du til å være der det skjer til enhver tid.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Maja Fjellström
Vertskapssjef Huset, UKA-21
E-post: vertskapssjef-huset@uka.no
Tlf.: 954 73 905

Beredskapskoordinator (1 stk.)

For at UKA skal kunne gjennomføres på en sikker og trygg måte er det viktig med gode sikkerhet- og beredskapsplaner, og at disse følges. Som beredskapskoordinator vil du bistå Vertskapssjef Huset i dette arbeidet. Du vil gjennomføre nødvendig kursing knyttet til sikkerhetsplanen for ulike personer i UKA som trenger det. Du vil også sitte i et gjengstyre. Under festivalen kommer du til å være der det skjer til enhver tid.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Maja Fjellström
Vertskapssjef Huset, UKA-21
E-post: vertskapssjef-huset@uka.no
Tlf.: 954 73 905

Prosjekteringsansvarlig (1 stk.)

Under UKA-19 ble det for første gang satt opp et telt på Fengselstomta bak Samfundet, dette er et prosjekt UKA ønsker å videreføre. Som Prosjekteringsansvarlig vil du sitte i et gjengstyre, og din hovedoppgave vil være å koordinere arbeidet rundt prosjektet. Sammen med flere andre vil du arbeide for at et slikt telt skal kunne være et trygt og sikkert lokale under festivalen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Maja Fjellström
Vertskapssjef Huset, UKA-21
E-post: vertskapssjef-huset@uka.no
Tlf.: 954 73 905