Søk UKA

Telt

Telt er gjengen som har ansvar for alt av infrastruktur som må til for å kunne ha store arrangementer i Dødens dal. Gjengen tar for seg planlegging, rigging og drifting av UKAs største arena og et av Norges største telt. Festivalområdet krever nøye planlegging og koordinering i forkant. Det er et stort prosjekt og mange hender, trucker, lifter og hoder skal i sving for at vi i løpet av to måneder skal forandre Dødens dal fra idrettsbane, til festivalområde og tilbake til idrettsbane igjen.

Riggeleder (1 stk.)

Som riggeleder er du ansvarlig for å koordinere det meste av arbeidskraft i tiden før og etter UKA. Du kommer til å jobbe med riggeplanen og finne den beste mulige måten man med et begrenset antall hender på få uker skal klare å bygge en festivalarena i verdensklasse og forvandle det hele tilbake til en fotballbane etterpå.
Det er mange mennesker og elementer som må koordineres, så som riggeleder burde du være strukturert og ganske opptatt av detaljer. Klarer du å sjonglere og organisere vil du få kjenne på stoltheten av å se teltet og arenaen reise seg etter din plan. Som riggeleder vil du få mange nyttige erfaringer innenfor planlegging og organisering, i tillegg til mange uforglemmelige opplevelser!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Per Erik Korssjøen
Teltsjef, UKA-21
E-post: teltsjef@uka.no
Tlf.: 907 83 464

Arenakoordinator (1 stk.)

Som arenakoordinator er du ansvarlig for å koordinere planleggingen av festivalområdet i Dødens dal. Dette er en stor prosess med mange involverte og for at dette skal gå mest mulig smooth trenger man en person som kan styre det hele. Dette innebærer alt fra å bestemme hvor teltet skal stå, til hvor mange toaletter man trenger og hvor mange strømuttak som skal plasseres i hver bar. Stillingen krever at du er motivert og klar for en utfordring. Du må også ha høy arbeidskapasitet og gode planleggingsevner. Vi trenger deg som kan ha stålkontroll på plan- og riggeprosessen, og kan finne gode løsninger som tilfredsstiller mange interessenter. Som arenakoordinator vil du få mange nyttige erfaringer innenfor planlegging og organisering, i tillegg til mange uforglemmelige opplevelser!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Per Erik Korssjøen
Teltsjef, UKA-21
E-post: teltsjef@uka.no
Tlf.: 907 83 464

Personalansvarlig - Telt (1 stk.)

Det er mange mennesker som er i sving når en festivalarena skal rigges. Som personalansvarlig har du ansvar for at alle i Teltgjengen finnes, trives og har det bra. Alt fra rekruttering, sosiale arrangement og vaktlister under rigging, kommer til å være dine arbeidsoppgaver. For at alt dette skal gå mest mulig smooth kommer du i tiden fram mot festivalen til å fokusere mye på HMS og risikovurdering. Du bør være en utadvendt person som er positiv og livlig, som er god på kommunikasjon og kan vise omsorg for andre. Som personalansvarlig vil du skaffe deg mange nyttige erfaringer i planlegging og organisering, i tillegg til mange uforglemmelige opplevelser!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Per Erik Korssjøen
Teltsjef, UKA-21
E-post: teltsjef@uka.no
Tlf.: 907 83 464

Leverandøransvarlig (1 stk.)

Det er mye som trengs for å bygge en festivalarena som Dødens dal. Alt fra skruer, trucker og ikke minst teltet, må bestilles. Som leverandøransvarlig er det du som er Teltgjengen og UKAs kontakt opp mot bedriftene vi samarbeider med. Du kommer til å jobbe tett med ditt eget team med leveandørkontakter for å sikre at UKA får de beste avtalene på alt vi trenger. Stillingen krever at du er grundig, har is i magen og kan være UKAs ansikt i forhandlinger med våre leverandører. For at det hele skal gå smooth er det også en fordel med kreativitet og et økonomisk sinn. Du må kunne opptre profesjonelt og konkret overfor bedrifter, samt være en utadvendt og positiv person.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Per Erik Korssjøen
Teltsjef, UKA-21
E-post: teltsjef@uka.no
Tlf.: 907 83 464

Økonomiansvarlig - Telt (1 stk.)

På XXL koster en 8-manns lavvo 6.999 kr. Et telt til 6.999 mennesker koster litt mer enn det. Som økonomiansvarlig har du ansvaret for at Teltgjengens økonomi er i orden, at budsjett og regnskap er satt opp i henhold til lovverk, og UKAs økonomiske rutiner. Du kommer også til å jobbe tett med resten av gjengen for å innhente priser og overslag på alt fra skruer til det store teltet. Erfaringer med økonomi er selvsagt en fordel, men på ingen måte et krav. For at dette skal gå smooth, bør du være en ansvarsfull person med høy arbeidskapasitet og engasjement. Du vil som økonomiansvarlig i Teltgjengen få verdifull erfaring i organisering, team-arbeid og kunnskap om økonomistyring i en organisasjon.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Per Erik Korssjøen
Teltsjef, UKA-21
E-post: teltsjef@uka.no
Tlf.: 907 83 464

Prosjekteringsansvarlig Fengselstomta (1 stk.)

Fengselstomta er arealet som ligger rett bak Samfundet, og som fengselstomtansvarlig får du ansvar for å planlegge og koordinere aktiviteten der. Containere skal leies inn og fordeles mellom alle gjengene som har behov for lagring, og som om Samfundet og Dødens dal ikke var nok skal vi også utvide festivalen med et ekstra telt og lokale på Fengselstomta! Som fengselstomtansvarlig burde du være løsningsorientert og klar for å finne løsninger som alle parter blir fornøyd med. Som fengselstomtansvarlig vil du få mange nyttige erfaringer i planlegging og organisering, i tillegg til mange uforglemmelige opplevelser!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Per Erik Korssjøen
Teltsjef, UKA-21
E-post: teltsjef@uka.no
Tlf.: 907 83 464