Søk UKA

Vertskapet Dødens dal

Vertskapet i Dødens dal har ansvaret for sikkerheten til UKAs største arena. Vi tar vare på de tusenvis av besøkende i Dødens dal og sørger for sikkerheten under arrangementene. Dette innebærer å ha kontroll på området samt påse at de frivillige arbeider i kontrollerte og trygge omgivelser. Gjengen sitter med overblikket over Dødens dal og jobber både foran og bak kulissene for at arrangementene gjennomføres på en sikker og ansvarlig måte.

Økonomiansvarlig - Vertskapet Dødens dal (1 stk.)

Som økonomiansvarlig i Vertskapet Dødens dal vil du ha ansvaret for Vertskapets økonomi. I planleggingsfasen opp mot UKA vil du jobbe med å fastsette Vertskapets budsjett i samråd med resten av Vertskapsstyret, samt kartlegge behov av utstyr og tjenester. Du vil også ha kontakt med leverandører og gjøre innkjøp på vegne av Vertskapet. Sammen med resten av styret vil du være med å gjøre Dødens dal så sikker som mulig, og få erfaring i alt fra møteledelse og teamarbeid, til økonomistyring. Tidligere erfaring med økonomi er en fordel, men absolutt ikke påkrevd. Det viktigste er at du er arbeidsvillig, strukturert og engasjert.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Kari Johanne Sørensen Bøckman
Vertskapssjef Dødens dal, UKA-21
E-post: vertskapssjef-dd@uka.no
Tlf.: 907 70 032

Personalansvarlig - Vertskapet Dødens dal (1 stk.)

Som personalansvarlig i Vertskapet Dødens dal vil du ha ansvar for gjengens ve og vel. Dette innebærer et ansvar for mye sosialt og moro i gjengen, og at folk trives på jobb. Samtidig er du ansvarlig for opplæringen av UKEfunkene og alt personalrelatert til sikkerhet. God gjengfølelse og sosialt samhold er stikkord å gå etter. Du vil jobbe mye med mennesker og bli utfordret på områder som langsiktig prosjektplanlegging, samarbeid og å håndtere mange ulike mennesker. Å se de rundt deg, være engasjert, og gira på å gjøre en innsats for andre er viktige egenskaper i et verv som byr på spennende og varierte oppgaver.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Kari Johanne Sørensen Bøckman
Vertskapssjef Dødens dal, UKA-21
E-post: vertskapssjef-dd@uka.no
Tlf.: 907 70 032

Førstehjelpsansvarlig (1 stk.)

Som førstehjelpsansvarlig vil du under UKA jobbe for å sikre et velfungerende
lag av medicer og omsorgsfunker. Dette er teamet som vil ta vare på publikum under festivalen. Her vil sentrale arbeidsoppgaver ligge i å hente inn nødvendig kompetanse i form av opplæring slik at personellet under deg er godt rustet til å ta fatt på sine arbeidsoppgaver under UKA-21. Tidligere erfaringer er ikke påkrevd, men positivt. Det viktigste er likevel stort engasjement og arbeidsvilje.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Kari Johanne Sørensen Bøckman
Vertskapssjef Dødens dal, UKA-21
E-post: vertskapssjef-dd@uka.no
Tlf.: 907 70 032

Driftsansvarlig (1 stk.)

Som driftsansvarlig vil du få stort eierskap til aktivitetene i Dødens dal, der du er mye hands on. Vervet fører med seg varierte oppgaver som er essensielle for at UKA skal kunne fasilitere for mer enn 6 000 besøkende på en sikker måte. Frem mot UKA vil du jobbe med forberedelser og planlegging av sikkerheten rundt arenaen. Dette innebærer mye samarbeid med andre gjenger, og evnen til å se kreative løsninger. Under UKA vil du være en del av den operasjonelle ledelsen i Dødens dal, og vil ha et stort ansvar for gjennomføring av UKAs største arrangementer. Arbeidsvilje, engasjement og å kunne holde hodet kaldt når det stormer som verst er viktige egenskaper for å lykkes.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Kari Johanne Sørensen Bøckman
Vertskapssjef Dødens dal, UKA-21
E-post: vertskapssjef-dd@uka.no
Tlf.: 907 70 032