Søk UKA

Byggeprosjektet

Hver UKE pusser Byggeprosjektet opp et av lokalene på Studentersamfundet. Gjengen skal holde Samfundet evig ungt med nytenkning, kreativitet og tett samarbeid med gjengene som skal drifte lokalet i etterkant av UKA. Gjengen har ansvar for alt fra prosjektering, arkitektur, og interiør til selve rivingen og byggingen. I UKA-19 var Strossa byggeprosjektet og i UKA-21 er det Samfundets velkomstlokale, Rundhallen, som står for tur.

Byggeplassleder (1 stk.)

Som byggeplassleder har du et overordnet ansvar for hva som skjer, og når det skjer, på byggeplassen. I forkant av rive- og byggeperiode vil du som byggeplassleder jobbe mye med å utarbeide planer for gjennomføringen og logistikken rundt byggeplassen. Du er også en del av byggeprosjektstyret og står i sammarbeid med resten av styret i spissen for hele byggeprosjektet.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ole Bjørn Falang
Byggeprosjektsjef, UKA-21
E-post: byggeprosjektsjef@uka.no
Tlf.: 416 67 443

Økonomiansvarlig - Byggeprosjektet (1 stk.)

Som økonomiansvarlig har du blant annet ansvar for å sette opp budsjett, føre regnskap, og å holde oversikt over den økonomiske situasjonen i byggeprosjektet. Økonomien i byggeprosjektet er både omfattende og unik, så her er du garantert både lærerike utfordringer og gode erfaringer. Som økonomiansvarlig er du også en del av byggeprosjektstyret, og sammen med resten av styret står du helt i spissen av hele prosjektet.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ole Bjørn Falang
Byggeprosjektsjef, UKA-21
E-post: byggeprosjektsjef@uka.no
Tlf.: 416 67 443

Personalansvarlig - Byggeprosjektet (1 stk.)

Byggeprosjektets personalansvarlig har ansvar for at over 60 UKEfunker har lyst til å gå på jobb og koser seg som frivillig i UKAs byggeprosjekt. Dette innebærer blant annet tilrettelegging av sosiale hendelser, HMS-planlegging og opptak av nye UKEfunker til byggeprosjektet. Stillingen vil også innebære en del administrative oppgaver innad i Byggeprosjektstyret, som du som personalansvarlig også er del av.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ole Bjørn Falang
Byggeprosjektsjef, UKA-21
E-post: byggeprosjektsjef@uka.no
Tlf.: 416 67 443

Byggteknisk rådgiver (3 stk.)

Som byggteknisk rådgiver er du med i Prosjekteringsgruppa og skal skape gode løsninger og tekniske tegninger til byggdozerene våre. Du får muligheten til å jobbe med flere av gjengene på huset samt resten av Prosjekteringsgruppa fra skissefasen helt frem til byggefasen. Dette innebærer å tilegne seg tegnekunnskaper og byggteknisk fagkunnskap, rådgi, innhente prisanslag og delta på samtlige prosjekteringsmøter. Vi ønsker deg som er praktisk anlagt, engasjert og motivert til å finne kule og smarte løsninger!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Sanne Storesund Hansson
Prosjekteringsleder, Byggeprosjektet, UKA-21
E-post: sannesh@uka.no
Tlf.: 415 98 070

EL-teknisk rådgiver (2 stk.)

Som EL-teknisk rådgiver er du med i prosjekteringsgruppa og skal skape gode løsninger og tekniske tegninger av det elektriske knyttet til Byggeprosjektet. Du får muligheten til å jobbe med flere av gjengene på huset samt resten av prosjekteringsgruppa fra skissefasen helt frem til byggefasen. Dette innebærer å tilegne seg tegnekunnskaper og EL-teknisk fagkunnskap, rådgi, innhente prisanslag og delta på samtlige prosjekteringsmøter. Vi ønsker deg som er praktisk anlagt, engasjert og motivert til å finne kule og smarte løsninger!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Sanne Storesund Hansson
Prosjekteringsleder, Byggeprosjektet, UKA-21
E-post: sannesh@uka.no
Tlf.: 415 98 070