Søk UKA

Grafikken

Grafikken er ansvarlig for UKA sin visuelle utforming og redaksjonelle tekster. Gjengen skal utvikle eller videreføre en grafisk profil som er i henhold til både UKA sin visjon, verdier og den overordnede markedsføringsstrategien til festivalen. Gjennom Idé- og konseptutvikling skal Grafikken formidle UKA sitt budskap gjennom bilder, tekst, animasjon og lignende. Dette gjøres gjennom å produsere markedsføringsmateriale til alle plattformer der UKA gjør seg gjeldende.

Økonomiansvarlig - Grafikken (1 stk.)

Grafikkens økonomiansvarlige har ansvaret for gjengens økonomiske oversikt, samt å bevilge penger til gjengens varierte og spennende prosjekter. Grafikken er en såkalt bestillingsgjeng, og du som økonomiansvarlig vil oppleve mye kontakt med leverandører som følge av dette. Du vil også være en del av grafikkstyret, som gir deg mulighet til å delta i kreativt og spennende arbeid rundt UKAs visuelle uttrykk.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Broch
Art Director, UKA-21
E-post: artdirector@uka.no
Tlf.: 959 43 031

Effektdesignansvarlig (1 stk.)

Som effektdesignansvarlig i grafikken er man med på utviklingen av UKAs grafiske profil, og har ansvaret for hvordan UKA er synlig rundt i Trondheim, på merch, og på UKAs lokasjoner. Du vil oppleve gleden av å se UKA ta over byen, og sørge for å spre UKEfølelsen fjernt og nært. Du vil samarbeide med mange av UKAs gjenger, og får muligheten til å utfolde deg kreativt.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Broch
Art Director, UKA-21
E-post: artdirector@uka.no
Tlf.: 959 43 031

Webdesignansvarlig (1 stk.)

Som webdesignansvarlig får du være med på å utvikle UKAs grafiske profil, og ansvaret for å designe UKA.no. Du vil arbeide tett med UKAs IT-gjeng, og det kan derfor være nyttig å ha erfaring med programmering og datasystemer. Du vil også produsere materiale til UKAs sosiale medier, og vil derfor være ansvarlig for mye av UKAs ansikt digitalt.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Broch
Art Director, UKA-21
E-post: artdirector@uka.no
Tlf.: 959 43 031

Redaktør (1 stk.)

Som redaktør i UKA er det du som bærer det redaksjonelle ansvaret, både før, og under festivalen. Du vil blant annet lede arbeidet med UKEmagasinet, lede workshops, og være med å forme UKAs uttrykk utad. Du vil ha ansvaret for en gruppe journalister, og vil sørge for spennende og interessante artikler som viser frem UKAs mange sider. En perfekt stilling for deg som er kreativ og engasjert!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Broch
Art Director, UKA-21
E-post: artdirector@uka.no
Tlf.: 959 43 031

Trykkdesignansvarlig (1 stk.)

Som trykkdesignansvarlig i Grafikken er man ansvarlig for alle UKAs trykksaker. Du får arbeide med UKEmagasinet, plakater, menyer, annonser og mye mer! I tillegg er du med å utforme UKAs grafiske profil, og får ansvar for alt grafisk materiale som deles ut av UKA. Du vil spre UKEfølelsen gjennom trykkpressen, rundt i Trondheim – og kanskje hele Norge.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Broch
Art Director, UKA-21
E-post: artdirector@uka.no
Tlf.: 959 43 031

Personal- og språkansvarlig (1 stk.)

Som personal- og språkansvarlig i Grafikken sitter du i gjengstyret og har ansvar for blant annet oppfølging og sosiale arrangement innad, samt å sørge for at gjengen har det bra. Som språkansvarlig vil du jobbe tett opp mot redaksjonen, der du blant annet sørger for at alt av tekst korrekturleses, og opprettholder UKEspråket. Er du på jakt etter en variert og spennende stilling er denne for deg!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Broch
Art Director, UKA-21
E-post: artdirector@uka.no
Tlf.: 959 43 031