Søk UKA

Event

Event er gjengen som står bak alle arrangement på Samfundet under UKA som ikke er konserter eller teater. Her er det stort spillerom for deg med gode idéer og store ambisjoner. Som en del av Eventstyret får du være med på å sette sammen og planlegge gjennomføring av et spektakulært kulturprogram fylt med både foredrag, kurs, temafester, stand-up m.m.

Personalansvarlig - Event (1 stk.)

Som personalansvarlig skal du sørge for god internkommunikasjon i Event og passe på de alle medarbeidere som skal tas opp i gjengen frem mot UKA har gode forutsetninger for å gjøre jobben sin. Blant annet har du ansvar i forbindelse med senere opptak og oppsett av vaktlister, samt muligheten til å sette ditt preg på kulturprogrammet for UKA-21.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Anna Eliassen Sand
Eventsjef, UKA-21
E-post: eventsjef@uka.no
Tlf.: 971 12 130

Økonomiansvarlig - Event (1 stk.)

En hel måned med fest krever god økonomisk planlegging, de som styrer økonomien under UKA er dermed helt sentrale. Som økonomiansvarlig i Event har du ansvar for budsjettplanlegging og -oppfølging, og vil jobbe tett på økonomiseksjonen i UKA. Du vil opparbeide deg økonomisk innsikt og en god helhetlig oversikt over festivalen og dermed spiller du en viktig rolle når kulturprogrammet skal settes.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Anna Eliassen Sand
Eventsjef, UKA-21
E-post: eventsjef@uka.no
Tlf.: 971 12 130

Kommunikasjonsansvarlig - Event (1 stk.)

For at en så stor festival som UKA skal gå rundt er vi helt avhengig av god kommunikasjon på tvers av de forskjellige gjengene. Som kommunikasjonsansvarlig vil du få god oversikt over samtlige seksjoner i UKA, og mulighet til å samarbeide tett med mange av dem. I tillegg til mye relasjonsbygging byr det det seg både tekniske utfordringer og stor innflytelse på når kulturprogrammet skal settes!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Anna Eliassen Sand
Eventsjef, UKA-21
E-post: eventsjef@uka.no
Tlf.: 971 12 130

Kurs- og foredragsansvarlig (1 stk.)

Som kurs- og foredragsansvarlig vil du koordinere alt av kurs, foredrag og seminarer under UKA. Her får du ansvar for å mette nysgjerrige Trondheimsstudenter med lærdom og skills innenfor alt fra drinkmiksing til dans og mye annet gøy. Stillingen innebærer blant annet bookingansvar og planlegging, samt at du etterhvert får ta opp egne medarbeidere som skal hjelpe med gjennomføringen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Anna Eliassen Sand
Eventsjef, UKA-21
E-post: eventsjef@uka.no
Tlf.: 971 12 130

Arrangementsansvarlig - Event (1 stk.)

Arrangementsansvarlig koordinerer alle events på Samfundet som ikke er konsert, revy, kurs og foredrag. Temafester, stand-up og live-podcast er bare noen få av uendelig mange muligheter, her gjelder det å ikke holde tilbake på kreativiteten. Stillingen innebærer blant annet ansvar for booking og planlegging samt at du etterhvert får ta opp egne medarbeidere som hjelper deg med gjennomføringen av arrangementene.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Anna Eliassen Sand
Eventsjef, UKA-21
E-post: eventsjef@uka.no
Tlf.: 971 12 130