Søk UKA

Serveringsgjengen

Serveringen har ansvaret for alt av mat- og drikkeservering under UKA sine arrangementer i Dødens Dal. Under UKA serverer vi tusenvis av besøkende i Dødens Dal under UKA sine største konserter og arrangementer. Dersom du synes det høres spennende ut å drifte det som midlertidig blir Trondheims største serveringssted burde du søke serveringen.

Personalansvarlig - Serveringen (1 stk.)

Som personalansvarlig i Serveringen vil du ha ansvar for en gjeng bestående av ca 90 UKEfunker og deres ve og vel. Dette vil blant annet innebære ansvar for organisere sosiale arrangementer og å være baksida-kontakt. Du vil også ha ansvaret for opptak og vaktlister. Under UKA vil du sammen med andre i gjengstyret ha overordnet ansvar for all serveringsdrift under arrangementene i Dødens dal.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Korsvold
Serveringssjef, UKA-21
E-post: serveringssjef@uka.no
Tlf.: 936 48 375

Lageransvarlig (1 stk.)

Som lageransvarlig vil du ha ansvaret for alt av logistikk rundt utstyr og varer som skal selges i Dødens dal. Dette vil blant annet innebære å bestemme vareutvalget, få på plass avtaler med ulike leverandører, sette opp nødvendig infrastruktur for servering og sørge for at vi til enhver tid har det nødvendige av varer og utstyr.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Korsvold
Serveringssjef, UKA-21
E-post: serveringssjef@uka.no
Tlf.: 936 48 375

Baransvarlig (1 stk.)

Som baransvarlig vil du ha ansvaret for alt av bardrift i Dødens dal. Det innebærer blant annet et ansvar for å finne gode løsninger for bardriften, slik at alt av servering foregår på en effektiv, trygg og logisk måte. Du vil også ha ansvaret for at alle bak barene har alt av nødvendig kursing og opplæring. Under UKA vil du sammen med andre i gjengstyret ha overordnet ansvar for all serveringsdrift. Tidligere erfaring fra servering er ikke påkrevd, det viktigste er at du er engasjert, arbeidsvillig og løsningsorientert.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Korsvold
Serveringssjef, UKA-21
E-post: serveringssjef@uka.no
Tlf.: 936 48 375

Økonomiansvarlig - Serveringen (1 stk.)

Som økonomiansvarlig i Serveringen har du ansvaret for økonomien til gjengen. Dette vil innebære et ansvar for budsjettering, prissetting av varer og å lage gode økonomiske rutiner. Du vil jobbe tett med økonomiseksjonen, og også få god innsikt i hvordan man drifter et serveringsted med 6000 gjester. Tidligere erfaring med økonomi er en fordel, men ikke påkrevd. Det viktigste er at du er engasjert og arbeidsvillig.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Korsvold
Serveringssjef, UKA-21
E-post: serveringssjef@uka.no
Tlf.: 936 48 375

Mattelt-ansvarlig (1 stk.)

Som mattelt-ansvarlig vil du ha ansvaret for alt av matservering under arrangementene i Dødens dal. Du vil fra bunnen av lage en meny og sette opp et kjøkken som skal servere på arrangementer med opp til 6000 deltakere. Å drifte et slikt improvisert kjøkken byr på mange utfordringer, som vil kreve gode kreative løsninger. Tidligere kjøkkenerfaring er ikke nødvendig, det viktigste er at du er arbeidsom, løsningsorientert og glad i mat.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håkon Korsvold
Serveringssjef, UKA-21
E-post: serveringssjef@uka.no
Tlf.: 936 48 375