Velferd

English below.

Velferd sørger for at alle UKEfunker trives på jobb både før, under og etter UKA. Vi har ansvaret for å sørge for at de frivillige får forpleining, kaffe, snacks, og god stemning slik at alle er ivaretatt, trives og kan utføre arbeidet sitt på best mulig måte. Velferd har kontakt med alle gjengene, så her blir du kjent med folk på kryss og tvers av hele UKA!

//English version

Welfare is the section of UKA that ensures that all volunteers have a great time at work before and during UKA. We need to know that the volunteers get quality meals, coffee, snacks, and good vibes so they can feel and perform their best. Welfare is in touch with all the other groups in UKA, which makes it especially social. Come along and join the fun!