Velferd

Velferd sørger for at alle UKEfunker trives på jobb både før, under og etter UKA. Vi har ansvaret for å sørge for at de frivillige får god forpleining, kaffe, snacks, og god stemning slik at de kan utføre arbeidet sitt på best mulig måte og føle seg ivaretatt. Velferd har kontakt med alle gjengene, så her blir du kjent med folk på kryss og tvers av hele UKA!

Skiftleder forpleining (12 stk)

Som skiftleder vil du ha hovedansvaret for gjennomføring av forpleiningsskift sammen med 3-4 hyggefunker på Samfundet, Dødens Dal og andre arrangement-områder. Skiftlederne vil være nærmeste kontaktperson for hyggefunkene på skift, og vil jobbe tett sammen med de gjengene som benytter seg av forpleiningen. Forpleiningsskiftenes formål er å sørge for at UKEfunker får i seg mat, yter sitt beste og holder motet oppe på jobb. Du vil også sette ditt eget preg på forpleiningen gjennom et eget ansvarsområde. Arbeidet vil foregå under forpleiningsperiodene på våren, under UKA og til nedrigg av festivalen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ina Kjelland
Forpleiningsansvarlig, Velferd, UKA-23
E-post: inakj@uka.no
Tlf.: 954 79 712

Personalassistent (1 stk)

Som personalassistent er din viktigste rolle å skape et godt sosialt miljø innad i gjengen, både før og under UKA. Sammen med personalansvarlig har du ansvar for at alle i gjengen trives, og du burde derfor være en sosial og utadvendt person. Du vil også jobbe med å organisere og planlegge sosiale arrangement, skiftoppsett og oppfølging av de frivillige innad i gjengen. Du vil jobbe tett med de andre frivillige i Velferd, i tillegg til å bli kjent med andre i tilsvarende stillinger på tvers av gjengene i UKA.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Guro Melting Brauteset
Personalansvarlig, Velferd, UKA-23
E-post: gurombr@uka.no
Tlf.: 904 08 638

Forpleiningsassistent (1 stk)

Som forpleiningsassistent vil du være forpleiningsansvarliges høyre hånd både før, under og rett etter UKA. Du vil hovedsakelig være bindeleddet mellom alle gjengene i UKA og eksterne leverandører til forpleining i Velferd. Dette innebærer blant annet å holde oversikt over hvilke gjenger som er på jobb, og hvilke som trenger forpleining. Ikke minst åpner vervet for muligheten til å bli kjent med mange nye mennesker fra andre ulike UKEverv, samtidig som du får tett kontakt med resten av gjengen innad i Velferd.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Kristin Mehli Skuterud
Forpleiningsansvarlig, Velferd, UKA-23
E-post: krimsku@uka.no
Tlf.: 980 56 362

Forpleiningskoordinator (1 stk)

Som forpleiningskoordinator vil du ha et overordnet ansvar for Velferds forpleiningslager. Dette innebærer å ha kontroll på bestillinger, leveranser og å sørge for at Velferd alltid har varene som trengs for å gi UKEfunkene den forpleiningen de trenger. Du kommer til å jobbe tett med Velferdsstyret, forpleiningsassistent og skiftlederne gjennom både våren og høsten. Vi leter etter deg som er strukturert, ansvarsfull og omgjengelig.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Håvard Gibson
Økonomiansvarlig, Velferd, UKA-23
E-post: haavarrg@uka.no
Tlf.: 919 98 222