Logistikk

Logistikk er gjengen som sørger for at alle UKEfunker har det de trenger til enhver tid. Gjengen er ansvarlig for internområder, internkommunikasjon, transport, utstyr, inventar og mer. Verv i Logistikk tilbyr et godt overblikk over hva UKA driver med som en helhet, i tillegg til mye kontakt med mennesker på tvers av seksjoner og gjenger, både gjennom samarbeid og sosiale hendelser frem mot UKA. Dette blir en liten gjeng med en stor rolle!

Internøkonomiansvarlig (1 stk)

Som internøkonomiansvarlig får du et unikt innblikk i Studentersamfundets indre liv, og får oppleve UKA fra innsiden. Du vil jobbe tett med internområdeansvarlig for å drifte de interne områdene på Samfundet under UKA, samt ha hovedansvaret for økonomien som er knyttet til disse områdene. Dette innebærer deriblant å ha oversikt over innkjøp, samt noe regnskapsføring. Arbeidet er veldig regelmessig, og vil primært foregå under UKA. God planleggingsevne og en organisert hverdag er derfor et godt utgangspunkt for vervet, men det viktigste er et sterkt engasjement!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Inge Slettan Ulvund
Internområdeansvarlig, Logistikk, UKA-23
E-mail: logistikk-internområdeansvarlig@uka.no
Tlf.: 911 29 098

Inventarkoordinator (1 stk)

Som inventarkoordinator får du ansvar for å holde orden på UKAs inventar og utforming av de forskjellige gjengenes inventarbehov. Vervet gir mulighet til å bidra med å finne kreative løsninger for å møte UKAs inventarbehov, der man blir kjent med andre gjenger på tvers av UKA underveis i prosessen. Dessuten vil man jobbe med koordineringsansvarlig og resten av logistikkgjengen. Det kreves ingen forkunnskaper for stillingen, men punktlighet og god struktur er egenskaper som kommer godt med i dette vervet. Likevel er engasjement og motivasjon helt klart det viktigste! Søk om du tror dette er noe for deg!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Nicolay Emil Fremstad Løvlie
Koordineringsansvarlig, Logistikk, UKA-23
E-mail: logistikk-koordineringsansvarlig@uka.no
Tlf.: 414 50 613

Transportkoordinator (1 stk)

Som transportkoordinator får du ansvar for transporttilbudet både før og under UKA. Arbeidet inneholder utforming av UKAs transporttilbud, og oppfølging av de forskjellige gjengenes transportbehov. Gjennom dette vervet vil du få mulighet til å bidra med kreative løsninger for å løse UKAs transportbehov og dermed bli kjent med andre gjenger på tvers av UKA. Vervet innebærer dessuten samarbeid med koordineringsansvarlig og resten av logistikkgjengen. Egenskaper som punktlighet og god struktur vil derfor være gunstig, men det kreves ingen andre forkunnskaper. Ditt sterke engasjement er helt klart det viktigste!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Nicolay Emil Fremstad Løvlie
Koordineringsansvarlig, Logistikk, UKA-23
E-mail: logistikk-koordineringsansvarlig@uka.no
Tlf.: 414 50 613

Innkjøpsansvarlig (1 stk)

Som innkjøpsansvarlig har du ansvar for innkjøp på vegne av logistikkgjengen. Dette inkluderer blant annet innkjøp for internområder og av utstyr, samt gjennomføring av behovsundersøkelser. Vervet forutsetter derfor både et tett samarbeid innad i Logistikk, og mye kommunikasjon med UKEfunker i andre gjenger. Vervet er sosialt og lærerikt, og passer ekstra godt til deg som jobber bra i team og er god på å ha oversikt! Likevel er et sterkt engasjement det viktigste!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Fredrik Warø
Økonomiansvarlig, Logistikk, UKA-23
E-mail: logistikk-okonomiansvarlig@uka.no
Tlf.: 948 13 420