Selskap

English below.

Selskap er gjengen som skal stå for selskapsmiddagene til UKAs besøkende. Dette er et populært tilbud for alt fra gallakledde jubilanter og bedrifter, til større grupper med besøkende. Vi planlegger selskapsmenyene selv, som består av tre eller fire retter, i tillegg til egne øl- og vinmenyer. Selskap står også for alt av bestillingslogistikk rundt selskapene, og vi arrangerer selskapsmiddagene i forskjellige lokaler på Samfundet og i Baccarat. I tillegg til selskapsmiddager er vi også ansvarlige for driften av Edgar (på Studentersamfundet) under UKA.

//English version

Selskap is responsible for organizing the formal dinners for the visitors of UKA. Our offer is popular among a wide range of attendees, from elegantly dressed celebrants to larger groups of visitors. We create the dinner menus ourselves, consisting of three or four courses, accompanied by dedicated beer and wine selections. Selskap also manages all the logistical aspects of the dinner parties, which take place in various venues within both Studentersamfundet and Baccarat. In addition to these formal dinners, we also oversee the operations of Edgar (located at Studentersamfundet) during UKA.