Serveringen

Serveringen har ansvar for alt av mat-, og drikkeservering under UKAs arrangementer i Dødens Dal. Der serverer vi tusenvis av besøkende gjennom UKA, ved festivalens største konserter og arrangementer. Dersom du synes det virker spennende å drifte det som midlertidig blir Trondheims største serveringssted, burde du søke serveringen!

Lagerassistent + Teltbarsjef (1 stk)

Som lagerssistent vil du dele ansvaret for både alt av drikkeservering i Dødens Dal, samt for opptil 80 bartendere med baransvarlig og barassistent. Det blir et tett samarbeid mellom disse stillingene, særlig i utviklingen av drikkemenyen, utforming av barene og kontakt med eksterne leverandører. Som lagerassistent vil du også ha overordnet ansvar for utforming av barene, og det er derfor en fordel om du er praktisk anlagt. Under UKA får du også stillingen som Teltbarsjef, der du får ansvaret for en bar i Dødens Dal, og blir fungerende kontaktperson for bartenderne i den aktuelle baren. Her trengs ingen forkunnskaper, men gjerne at du er løsningsorientert, samarbeidsvillig, og engasjert!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ingrid Mauritzen
Baransvarlig, Serveringen, UKA-23
E-mail: icmaurit@uka.no
Tlf.: 412 66 501

Innkjøpsassistent + Teltbarsjef (2 stk)

Som innkjøpsassistent vil du ha et tett samarbeid med økonomiansvarlig i Serveringen, samt få et innblikk i hvordan økonomien blir styrt. Du vil også bidra med innkjøp av utstyr i serveringen. Under UKA vil du i tillegg jobbe som Teltbarsjef, der du har ansvar for en bar i Dødens Dal, og fungerer som kontaktperson for bartenderne i den aktuelle baren. Stillingen innebærer dessuten mye samarbeid med resten av styret, med mulighet til å påvirke utfallet av UKA-23. Vi trenger derfor deg som er engasjert og kan finne de riktige bedriftene å kjøpe utstyr av!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ida Elise Onsøien
Økonomiansvarlig, Serveringen, UKA-23
Email: idaeon@uka.no
Tlf: 951 30 457

Personalassistent Serveringen + Teltbarsjef (2 stk)

Som personalassistent deler du ansvaret for en gjeng på rundt 90 UKEfunker og deres ve og vel. Dette innebærer både oppgaver som organisering av sosiale begivenheter for gjengen, men også praktiske oppgaver i forbindelse med opptak og vaktlister. Stillingen krever ingen tidligere erfaring, men at du er engasjert og arbeidsvillig. Under UKA vil stillingen dessuten innebære at du jobber som Teltbarsjef. Du vil da ha ansvar for en bar i Dødens Dal, der du fungerer som kontaktperson for bartenderne i den aktuelle baren.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Lisa Maria Marcussen
Personalansvarlig, Serveringen, UKA-23
E-mail: lmmarcus@uka.no
Tlf.: 911 81 687

Matteltassistent + Grillsjef (1 stk)

Som matteltassistent vil du samarbeide med Matteltansvarlig om å lage den beste opplevelsen rundt matservering i Dødens Dal. Under gjennomføringen av UKA vil du bli Grillsjef, og dermed utvikle gode lederevner. Med resten av serveringen skal vi utvikle, skape og servere på de ulike arrangementene til 6 000 deltakere, og det er derfor en fordel at du er kreativ og løsningsorientert, men tidligere erfaringer er ikke nødvendig. Du kommer langt med engasjement og høy samarbeidsevne! Søk Matteltassistent hvis du ønsker å tilegne deg gode egenskaper, utfordringer og minnerike opplevelser med et dyktig team som du vil jobbe tett sammen med!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 1800 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Sander Simonsen
Matteltalansvarlig, Serveringen, UKA-23
E-post: sandersim@uka.no
Tlf: 922 72 005

Barassistent + Teltbarsjef (1 stk)

Som barassistent vil du dele ansvaret for både alt av drikkeservering i Dødens dal, og for opptil 80 bartendere, i tett samarbeid med baransvarlig og lagerassistent. Dette gjelder særlig i utviklingen av en drikkemeny, og i opplæring av bartendere. Under UKA vil stillingen også innebære at du jobber som Teltbarsjef, der du har ansvaret for en bar i Dødens Dal, og blir fungerende kontaktperson for bartenderne i den aktuelle baren. Det kreves ingen forkunnskaper for vervet, men bardrift for opptil 6000 gjester byr på utfordringer. Det er derfor et pluss om du er løsningsorientert, samarbeidsvillig, og engasjert!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige?
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Ingrid Mauritzen
Baransvarlig, Serveringen, UKA-23
E-mail: icmaurit@uka.no
Tlf.: 412 66 501