Næringsliv

Denne gjengen skal opprette kontakt med næringslivet, og være en bro mellom studentene, næringslivet og UKA. Næringsliv selger alt UKA tilbyr til bedrifter, og har ansvar for å koordinere arrangementer, samt utvikle og bestille profileringsprodukter. I tillegg er Næringsliv ansvarlig for UKAs daglige kontakt med Hovedsamarbeidspartner og øvrige samarbeidspartnere.

KAM (Key Account Manager) (1 stk)

Som KAM vil du få ansvar for en av UKAs samarbeidspartnere. Det innebærer at du blir bindeleddet mellom UKA og samarbeidspartneren når det gjelder kommunikasjon, prosjektkoordinering, samt generell oppfølging og kontroll. Dette krever profesjonalitet, selvstendighet, gode kommunikasjonsevner og strukturert planlegging. Frem til kontraktsinngåelse har du ansvar for UKAs likviditet ved å selge profileringsprodukter og forhandle kontrakter med noen av Norges største næringslivsaktører. Spennende, ikke sant? Søk, da vel!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Lars Erik Lunde Halbrendt
Senior KAM, Næringsliv, UKA-23
E-post: lehalbre@uka.no
Tlf.: 941 92 309

Arrangementskoordinator (1 stk)

Som arrangementskoordinator vil du være ansvarlig for de større bedriftsarrangementene, kalt UKAtech og UKAdemiet. Du vil både få tett kontakt med UKAs samarbeidspartnere, og jobbe i samarbeid med Bedriftsgjengen og KAM-gjengen. Vervet vil gi deg erfaring med å planlegge og gjennomføre store arrangementer med mange involverte aktører, og du vil få muligheten til å være med på å bestemme hvordan disse skal se ut. Vervet krever at du er løsningsorientert og initiativrik, og til gjengjeld vil du ha en nøkkelrolle i Næringslivsgjengen.

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Magnus Noodt
Bedriftsansvarlig, Næringsliv, UKA-23
E-Mail: bedriftsansvarlig@uka.no
Tlf.: 458 07 201

Markedsanalytiker (2 stk)

Som et ledd i å måle UKAs profileringstyngde har markedsanalytikerne ansvar for å arrangere en markedsundersøkelse før og etter endt UKE, for å måle partnernes effekt av samarbeidet med UKA. Arbeidet vil i stor grad gå ut på videreutvikle og promotere markedsundersøkelsen, samt analysere og presentere resultatene. Som Markedsanalytiker vil du jobbe tett mot KAM-gjengen, som har ansvaret for samarbeidspartnere. Du vil være med på å gjøre et svært viktig arbeid for UKA, da undersøkelsen er av stor verdi for våre partnere. Søk på stillingen om du er motivert, selvstendig, analytisk og initiativrik!

Vil du være med å skape Norges største kulturfestival, oppleve den berømte UKEfølelsen og ta del i en sosial organisasjon bestående av rundt 2000 frivillige? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du lurer på noe!

UKEhilsen
Lars Erik Lunde Halbrendt
Senior KAM, Næringsliv, UKA-23
E-post: seniorkam@uka.no
Tlf.: 941 92 309