Personvernplakat

Denne siden beskriver UKAs håndtering av persondata tilknyttet bestilling av pakketilbud. Kontakt pakketilbud@uka.no hvis du har spørsmål om personvern utover det som er beskrevet her.

Hvilke data samles inn?

All data som fylles inn av brukeren under bestilling av pakketilbud blir lagret.

Hvor oppbevares dataene?

Persondata tilknyttet bestillinger av pakketilbud oppbevares primært på tjenere som står på eller i nærheten av Studentersamfundet. Videre eksporteres deler av persondataen og flyttes over i regneark underlagt Google Suite. Dette betyr at dataen faller inn under Google Suite sine retningslinjer for personvern. Dersom persondataeksporten må oppbevares midlertidig på en privat PC for å flyttes over i regnearket, blir den slettet fra privat PC umiddelbart etterpå.

Hvem har tilgang til dataene?

Persondata gjøres tilgjengelig for utvalgte frivillige i UKA som bruker dem til å arrangere pakketilbud og utvikle bestillingstjenesten. Persondata deles aldri med en tredjepart utover det som er beskrevet her.

Tilganger til dataene lagret i internsystemer administreres av IT-gjengen, og regnearkene oppbevart på Google sine tjenere adgangsbegrenses med Google Sheets sitt invitasjonssystem. Det innebærer at man må inviteres eksplisitt av selskapssjef for å få lesetilgang, noe som bare gis dersom det er nødvendig for å arrangere pakketilbud.

Når slettes dataene?

Når UKA er over vil all persondata bli slettet fra UKAs interne systemer og fra regnearkene oppbevart på tjenere drevet av Google. Siste frist for sletting av data er 1. november året UKA arrangeres.

Dersom du ønsker at dine data skal slettes før denne fristen, kontakt pakketilbud@uka.no.