Personvernplakat

Denne siden beskriver UKAs håndtering av persondata tilknyttet bestilling av pakketilbud. Kontakt personvern@uka.no hvis du har spørsmål om personvern utover det som er beskrevet her.

Hvilke data samles inn?

All data som fylles inn av brukeren under bestilling av pakketilbud blir lagret. Det omfatter kontaktinformasjon for å kunne kommunisere med brukeren og bostedsadresse for å kunne sende faktura. Vi lagrer også bestillingsdetaljer, inkludert matallergier og andre spesielle behov, for å kunne arrangere pakketilbudet brukeren ønsker.

Hvor oppbevares dataene?

Persondata tilknyttet bestillinger av pakketilbud oppbevares primært på tjenere administrert av IT-komiteen på Studentersamfundet. Videre eksporteres deler av persondataen og flyttes over i regneark underlagt Google Suite. Dette betyr at dataen faller inn under Google Suite sine retningslinjer for personvern.

Hvem har tilgang til dataene?

Persondata gjøres tilgjengelig for utvalgte frivillige i UKA som bruker dem til å arrangere pakketilbud og utvikle bestillingstjenesten. Persondata deles aldri med en tredjepart utover det som er beskrevet her.

Tilganger til data som er lagret i internsystemer blir administrert av IT-komiteen, og regnearkene oppbevart på Google sine tjenere adgangsbegrenses med Google Sheets sitt invitasjonssystem. Det innebærer at man må inviteres eksplisitt av selskapssjef for å få lesetilgang, noe som bare gis dersom det er nødvendig for å arrangere pakketilbud.

Når og hvordan slettes dataene?

Når UKA er over vil all persondata bli slettet fra UKAs interne systemer og fra regnearkene oppbevart på tjenere drevet av Google. Siste frist for sletting av data er 1. november året UKA arrangeres. Dette skjer ved at produksjonsdatabaser tømmes for data og at regnearkene på Google sine tjenester blir slettet eller anonymisert. Merk at data kan bli liggende i backupsystemer i inntil 3 måneder etter sletting.

Dersom du ønsker at dine data skal slettes før det oppgitte tidspunktet, kontakt personvern@uka.no.